Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Genom ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2017-2020) har Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O slutit bland annat affärsverksavtal (AVA). I förhandlingsprotokoll till RALS 2017-2020 (bilaga 3) har parterna kommit överens om ändringar i AVA. I denna PDF publiceras AVA mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O med den lydelse från och med den 4 oktober 2017 som parterna enats om enligt förhandlingsprotokollet inklusive ändringar efter 5 oktober 2016 som parterna tidigare varit överens om.