Affärsverksavtal (AVA) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O

Genom ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2017-2020) har Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O slutit bland annat affärsverksavtal (AVA). I denna PDF publiceras AVA mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O med den lydelse från och med den 4 oktober 2017 som parterna enats om enligt förhandlingsprotokollet inklusive ändringar till och med 29 november 2018 som parterna varit överens om.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Förhandlingsprotokollet från 2017 har tyvärr något sämre läsbarhet på grund av att dokumentet från början är inscannat. Vi har gjort vårt bästa för att omvandla det till digital text. Har du behov av att få innehållet i annat format - ta kontakt med Arbetsgivarverket.