Avtal om arbetstid under krigs- och beredskapstillstånd (AKB)

Avtalet reglerar arbetstid, lön, ledighet med mera under krigs- och beredskapstillstånd och utgör undantag från bland annat arbetstidslagen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Detta avtal har vissa brister vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Det beror på att texten i dokumentet är tekniskt tolkad utifrån ett ursprungsoriginal som var en bild. Detta medför att vissa texter ej har blivit helt korrekt återgivna. Har du behov av att få innehållet i annat format - ta kontakt med Arbetsgivarverket.