Avtal om avgångsförmåner (AGF)

Aktuellt såvitt gäller 6 § (så kallat efterskyddsfall).

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Detta avtal har vissa brister vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Det beror på att texten i dokumentet är tekniskt tolkad utifrån ett ursprungsoriginal som var en bild. Detta medför att vissa texter ej har blivit helt korrekt återgivna. Har du behov av att få innehållet i annat format - ta kontakt med Arbetsgivarverket.

Pris: 0 kr/st