Förteckning över Arbetsgivarverkets författningssamling 2022

Här ser du en förteckning över de förordningar och föreskrifter som ingår i Arbetsgivarverkets författningssamling.

I Arbetsgivarverkets författningssamling, AGVFS (tidigare SAVFS), ingår författningar i form av förordningar från regeringen och föreskrifter från Statens pensionsverk (SPV). Författningssamlingen delades från och med den 1 januari 1987 upp i två serier.

I serie A publiceras författningar som gäller alla eller flertalet myndigheter.

I serie B publiceras författningar som enbart gäller för enstaka myndigheter.

Arbetsgivarverkets författningssamling
ÅrNummerFörordning eller föreskriftKommentar
2022 1 B 1 Förordning om anställning vid Myndigheten för totalförsvarsanalys  
2021 2 B 2 Förordning om anställning vid den nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter  
2021 1 B 1 Förordning om anställning vid den nya myndigheten Myndigheten för psykologiskt försvar  
2016 1 A 1 Föreskrift om ändring i Statens tjänstepensionsverks föreskrifter (AgVFS 2001:1 A 1) om lämnande av uppgifter till systemet för automatisk matrikelföring  
2010 2 A 3

Föreskrift om ändring i Statens pensionsverks föreskrifter (AgVFS 2001:1 A 1) om lämnande av uppgifter till systemet för automatisk matrikelföring

 
2010 2 A 2 Förordning om ändring i förordningen (SAVFS 1990:3 A 1) om utbetalning av personskadeersättning   
2010 1 A 1 Förordning om ändring i förordningen (SAVFS 1983:11) om betalning av skatt på pensioner åt vissa lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter  
2007 1 B 1

Förordning om ändring i förordningen (AgVFS 2002:3 B 3) om särskild ersättning till medföljare till anställd inom utrikesförvaltningen 

 
2003 7 A 2

Förordning om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter om anställdas kompetenskategorier 

 
2003 5 A 1 Föreskrift om ändring i Statens pensionsverks föreskrifter (AgVFS 2001:1 A 1) om lämnande av uppgifter till systemet för automatisk matrikelföring  
2002 3 B 3 Förordning om särskild ersättning till medföljare till anställd inom utrikesförvaltningen  Jfr
2007:1 B 1 
2001 1 A 1 Statens pensionsverks föreskrifter om lämnande av uppgifter till systemet för automatisk matrikelföring  Jfr
2003:5 A 1
2010:3 A 3
2016:1 A 1
2000 2 A 1

Förordning om ändring i förordningen (SAVFS 1990:3 A 1) om utbetalning av personskadeersättning

 

1990 3 A 1 Förordning om utbetalning av personskadeersättning Jfr
2000:2 A 1
2010:2 A 2
1986 11 SAVFS delas upp på två serier  
1984 11 Förordning om tjänstebostäder för sändebud och generalkonsuler  
1984 6 Förordning om ersättning åt vissa anställda vid Försvarsmakten för skador genom flygbränsle  
1983 11 Förordning om betalning av skatt på pensioner åt vissa lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter Jfr
2010:1 A 1
1983 5 Förordning om hälsoundersökning inför anställning i utrikesförvaltningen  
1979 4 Förordning om resekostnadsersättning m.m. vid Statens haverikommission