Vill du jobba hos oss?

Arbetsgivarverket har som mål att vara en hälsofrämjande arbetsplats med god arbetsmiljö. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. När vi frågar våra medarbetare om vad som är bra med att jobba hos oss är det alltid flera som lyfter fram att det är spännande och utvecklande arbetsuppgifter.

Vi är ett litet kansli med cirka 65 medarbetare, men det vi gör har stor påverkan för de cirka 250 000 statsanställda. Vi jobbar även internt med de frågor som vi driver tillsammans med våra medlemmar i den arbetsgivarpolitiska strategin.

Vi på Arbetsgivarverket

 • eftersträvar mångfald och inkludering i alla sammanhang.
 • vill ha en god arbetsmiljö där vi ser till individens behov, bryr oss om varandra och följer upp vår arbetsmiljö med hjälp av medarbetarundersökning vartannat år.
 • vill att de anställda ska ha frihet under ansvar, både när det gäller utveckling av arbetsuppgifterna och genom förtroendearbetstid.
 • arbetar mycket med kompetensutveckling, både på ett strategiskt plan och på ett individuellt plan med årliga utvecklingssamtal och personliga planer.
 • planerar och kompetensutvecklas tillsammans, bland annat vid fyra temadagar som kansliet genomför varje år.
 • har ett väl genomarbetat introduktionsprogram för att ge alla nya medarbetare en så god start i sitt arbete hos oss som möjligt.
 • har individuell lönesättning och i övrigt tillämpar vi många av de förmåner och villkor som gäller för statliga verksamheter i allmänhet, se Villkorsavtal-T.

Vi vill att våra medarbetare

 • sluter upp kring och agerar i enlighet med vår värdegrund. Våra gemensamma utgångspunkter är medlemsfokus, professionalism och våra vägledande värderingar är engagemang, utvecklingsorientering och öppenhet.
 • framför synpunkter och idéer eftersom det utvecklar verksamheten.
 • tar ansvar för sitt medarbetarskap.

Vi erbjuder

 • våra medarbetare kan varje år erhålla såväl friskvårdsersättning som massageersättning.
 • abonnemang på rikskortet (rikskuponger).
 • för den konstintresserade finns en konstförening som bland annat arrangerar guidade visningar på museer och gallerier. En gång per år är det utlottning av den konst som köpts in.
 • om behov uppstår så finns mycket bra stöd hos vår företagshälsovård.
 • IT-redskap som stödjer ett flexibelt och mobilt arbetssätt.
 • ett gott ledarskap som stödjer och utvecklar verksamheten.
 • fräscha lokaler som ligger centralt i Stockholm, Sveavägen 44.

Vi upprättar årligen en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet i samband med verksamhetsplaneringen som följs upp och utvärderas löpande. Utgångspunkten i arbetsmiljöarbetet är att alla ska uppleva en god arbetslivskvalité utifrån vars och ens olika behov och förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Hit­ta til­l oss

Adress Arbetsgivarverket, Box 3267, 103 65 Stockholm
Besöksadress Sveavägen 44
Närmaste tunnelbanehållplats Hötorget
Öppettider måndag-fredag 08.00-16.00 (lunchstängt 11.30-12.30)