Universitet och högskolor

Medlemmar
Medlem Hemsida
Blekinge Tekniska Högskola www.bth.se
Chalmers tekniska högskola AB www.chalmers.se
Försvarshögskolan www.fhs.se
Gymnastik- och idrottshögskolan www.gih.se
Göteborgs universitet www.gu.se
Högskolan Dalarna www.du.se
Högskolan i Borås www.hb.se
Högskolan i Gävle www.hig.se
Högskolan i Halmstad www.hh.se
Högskolan i Skövde www.his.se
Högskolan Kristianstad www.hkr.se
Högskolan Väst www.hv.se
Karlstads universitet www.kau.se
Karolinska institutet www.ki.se
Konstfack www.konstfack.se
Kungl. Konsthögskolan www.kkh.se
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm www.kmh.se
Kungliga Tekniska högskolan www.kth.se
Linköpings universitet www.liu.se
Linköpings universitet Holding AB www.innovationskontoret.se/
Linnéuniversitetet www.lnu.se
Luleå tekniska universitet www.luth.se
Lunds universitet www.lu.se
Malmö högskola www.mah.se
Mittuniversitetet www.miun.se
Mälardalens högskola www.mdh.se
Stiftelsen Högskolan i Jönköping och dess bolag www.hj.se
Stockholms konstnärliga högskola www.uniarts.se
Stockholms universitet www.su.se
Sveriges lantbruksuniversitet www.slu.se
Södertörns högskola www.sh.se
Umeå universitet www.umu.se
Uppsala universitet www.uu.se
Örebro universitet www.oru.se