Ulf Bengtsson till styrelsen för Statens servicecenter

2012-05-24

Arbetsgivarverkets generaldirektör blir ledamot i styrelsen för den nya myndigheten.

Läs mer i pressmeddelande från Regeringen, se nedan.

Läs mer

Regeringen utser ledningen för Statens servicecenter [Regeringen]

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.