Tomas kartor beskriver områdena för renskötsel

2012-03-13

Tomas Kuhmunen är arkeolog och ingenjör och specialist på digitala kartor över renskötselområden. Tomas arbete är ett exempel på bredden av arbetsuppgifter inom de statliga verksamheterna.

Tomas Kuhmunen
Tomas Kuhmunen arbetar som GIS-operatör på Sametinget.

Under rubriken "Jobba statligt" här på Arbetsgivarverktes webbplats hittar du lediga statliga jobb och du kan läsa mer om hur Tomas och andra statligt anställda ser på sina arbeten och uppdraget från medborgarna.

Läs mer

Jobba statligt

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.