Arbetsgivarverket informerar: AD-dom om avskedande av civilanställd inom polisen på grund av brott utom anställningen

2011-10-11

Arbetsdomstolen, (AD), har i dom 2011 nummer 56, mellan Fackförbundet ST och staten (genom Rikspolisstyrelsen) prövat om det förelegat laga skäl för avsked av en arbetstagare. Arbetstagaren hade blivit fälld för misshandel och dömd till villkorlig dom. Även fråga om arbetstagaren gjort sig skyldig till den brottslighet hon dömts för.

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.