Avtalet med SEKO - ladda ner från vår webbplats

2010-10-08

Arbetsgivarverket och SEKO har slutit ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet för en avtalsperiod som omfattar tiden från och med den 1 oktober 2010 till och med den 30 september 2012.

Avtalet mellan Arbetsgivarverket och SEKO finns nu att ladda ner som pdf-fil på vår webbplats:

www.arbetsgivarverket.se

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.