Riksdagsrapport om statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet

2008-06-03

Finansutskottet anordnade i slutet av mars en offentlig utfrågning om statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet. Syftet med utfrågningen var att finansutskottet skulle få mer information om den statliga arbetsgivarpolitikens påverkan och betydelse för jämställdheten inom staten.

På utfrågningen deltog bland andra Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström, ST:s ordförande Anette Carnhede och professor Anita Göransson från Linköpings universitet.

En rapport från utfrågningen har nu sammanställts och du når den via länken nedan. Rapporten finns också att läsa på riksdagens webbplats.

Statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet - rapport från riksdagen

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.