Arbetsgivarverket informerar: Nya regler inom socialförsäkringen

2008-06-18

Riksdagen har fattat beslut om att införa en rehabiliteringskedja i tre steg med fasta tidpunkter för prövning av arbetsförmågan samt tidsbegränsning av sjukpenningen. Riksdagen har också fattat beslut om att införa en ny ledighetslag som ska ge anställda rätt att vara lediga från sin anställning för att på grund av sjukdom prova annat arbete.

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.