Arbetsdomstolen vägrar prövningstillstånd i pensionstvist

2008-11-21

Sveriges Pensionärers Riksförbund förlorade i maj 2008 en tvist med staten om beräkningsgrunder för statliga avtalspensioner. Tingsrättens dom överklagades till Arbetsdomstolen som nu meddelar att de inte medger prövningstillstånd.

I maj i år ogillade Stockholms tingsrätt kravet från Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, i ett pilotmål om nya beräkningsgrunder för statliga avtalspensioner tecknade före 1991 enligt avtalet PA-SPR 74. Avtalet omfattar i dagsläget cirka 100 000 avtalspensionärer. I förhandlingen i tingsrätten företräddes staten av Arbetsgivarverket.

Tingsrättens beslut överklagades av SPRF till Arbetsdomstolen, AD, som den 17 november meddelat att man inte ger något prövningstillstånd i frågan. Frågan om beräkningsgrunderna för PA-SPR 74 har prövats i ett antal fall sedan 2002 och domstolarna har då funnit att statens tillämpning av avtalet varit riktig.

 

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.