Överklagandenämnden för totalförsvaret byter namn

2007-12-14

Regeringen har beslutat att nämnden från och med den 1 januari 2008 ska heta Statens överklagandenämnd (SON) och att nämnden ska lyda under finansdepartementet. Kammarkollegiet ska vara värdmyndighet.

Det innebär att kollegiet ansvarar för handläggning och föredragning av ärenden och administration för nämnden. Detta framgår av de ändringar i nämndens instruktion (SFS 2007: 835) som beslutades den 8 november 2007. Den personal hos Styrelsen för psykologiskt försvar som för närvarande utgör nämndens kansli kommer från och med årsskiftet att vara anställd vid Kammarkollegiet. Verksamheten kommer dock inledningsvis att fortsätta i SPFs lokaler. Den faktiska överflyttningen till Kammarkollegiet sker någon gång under 2008.


 

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.