Internationella uppdrag - nya utlandsavtal klara

2007-10-02

Utlandsavtalen URA och U-Alfa har i förhandlingar mellan centrala parter ändrats och anpassats till de nya skatteregler som trädde i kraft den 1 januari 2007.

Ändringarna i inkomstskattelagen innebär att samma beskattningsregler skall gälla för samtliga arbetstagare som stationeras utomlands av en statlig myndighet.

Läs mer i Arbetsgivarverket informerar

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.