Avtalsförhandlingarna fortsätter med beredskap att förlänga avtal

2007-09-28

De nuvarande ramavtalen om löner med mera för den statliga sektorn löper ut på söndag den 30 september. Samtidigt fortsätter förhandlingarna idag fredag och under lördag och söndag.

- Så länge som parterna finner det meningsfullt att förhandla på egen hand förlängs  de nuvarande avtalen med en veckas ömsesidig uppsägningstid. I nuläget finns det en beredskap för en förlängning och fortsatta förhandlingar även efter att avtalen löper ut på söndag, säger Nils Henrik Schager, förhandlingschef på Arbetsgivarverket

Förhandlingarna om nya ramavtal för den statliga sektorn har pågått sedan den 11 juni då yrkanden växlades mellan parterna Arbetsgivarverket, som företräder de statliga myndigheterna, och de fackliga huvudorganisationerna OFR-S, P och O; SACO-S och SEKO. Förhandlingarna berör cirka 240 000 statligt anställda.

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.