Andelen med utländsk bakgrund i staten ökar

2007-08-28

Den etniska mångfalden i statsförvaltningen fortsätter att öka. År 2006 uppvisar den största ökningen på fyra år. Ökningstakten är också klart högre i staten än på hela arbetsmarknaden.

Möjliga förklaringar till ökningen är ökad personalomsättning som gett möjligheter till nyanställningar och att myndigheternas arbete med mångfaldsfrågor börjar ge resultat.

Läs sammanfattningen av rapporten "Utländsk bakgrund i staten 2006"  
Läs hela rapporten 

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.