Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Karens för statsråd och statssekreterare 2017-05-02 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
ILO report VII (1) – Abrogation of six international labour Conventions and withdrawal of three international labour Recommendations 2017-08-31 EU och internationellt Hedda Mann
2016 års ändringar av 2006 års Sjöarbetskonvention 2017-06-30 EU och internationellt Caroline Wieslander Blucher
Remiss av Ds 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt besked 2017-06-07 Socialförsäkring Hanna Larsson
Enklare att föra över premiepensionsrätt samt borttagande av föreskrifter om hustrutillägg 2017-05-22 Lön och pension Roger Vilhelmsson
Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete 2017-05-17 Socialförsäkring Hanna Larsson
Promemoria gällande konventionen (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (Ds 2017:10) 2017-04-27 EU och internationellt Maria Tingnell
Remittering av betänkandet SOU 2017:29 Brottsdatalag 2017-07-11 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Remiss av betänkandet Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24) 2017-07-31 Arbetsmiljö Tarja Nevala

Kontakta mig

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se