Vår medlemsorganisation

Målet med medlemsorganisationen är att skapa en så bra sammansättning som möjligt för att driva och utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken utifrån ett helhetsperspektiv.

Fem sektorer och tre medlemsråd

Medlemmarna i Arbetsgivarverket delas in i olika sektorer i huvudsak baserat på verksamhetsinriktning.

Från varje sektor utses sedan nio ledamöter som ska representera sektorn i de tre medlemsråden. Medlemsråden är rådgivande organ till Arbetsgivarverkets styrelse och bidrar till att få fram bra beslutsunderlag i det gemensamma uppdraget att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Med tre medlemsråd blir frågor belysta utifrån ett arbetsgivarpolitiskt helhetsperspektiv och från olika vinklar.

Bilden visar strukturen för medlemsorganisationen