Övriga utbildningar

Här ger vi några exempel på övriga utbildningar som Arbetsgivarverket tagit fram eller varit delaktiga i framtagandet av.

Utbildningsmoduler

Arbetsgivarverket har tagit fram sju olika utbildningsmoduler (powerpoint-presentationer) som ska kunna användas i ditt arbete med att utveckla och introducera chefer i olika arbetsgivarfrågor. Samtliga presentationer innehåller ett talarmanus. (För att ta del av modulerna behöver du vara inloggad).

Utbildningsmoduler för chefsutveckling

E-kurs löneanalys

E-kursen om löneanalys riktar sig till dig som vill ha hjälp med att komma igång med arbetet i Löneanalysprogrammet efter en tids uppehåll. Kursen tar cirka 20 minuter att genomföra.

E-kurs: Kom igång med Löneanalys – Lönejämförelser och Lönebilder

För dig som är helt ny användare av programmet finns en endags-utbildning:

Löneanalysprogrammet

Krus webbutbildningar

De webbutbildningar som f.d Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten)utvecklade förvaltas nu av Uppsala universitet.

Krus webbutbildningar