Övriga utbildningar

Här ger vi några exempel på övriga utbildningar som Arbetsgivarverket tagit fram eller varit delaktiga i framtagandet av.

Utbildningsmoduler

Arbetsgivarverket har tagit fram sju olika utbildningsmoduler (powerpoint-presentationer) som ska kunna användas i ditt arbete med att utveckla och introducera chefer i olika arbetsgivarfrågor. Samtliga presentationer innehåller ett talarmanus. (För att ta del av modulerna behöver du vara inloggad).

Utbildningsmoduler för chefsutveckling

E-kurs löneanalys

E-kursen om löneanalys riktar sig till dig som vill ha hjälp med att komma igång med arbetet i Löneanalysprogrammet efter en tids uppehåll. Kursen tar cirka 20 minuter att genomföra.

E-kurs: Kom igång med Löneanalys – Lönejämförelser och Lönebilder

För dig som är helt ny användare av programmet finns en endags-utbildning:

Löneanalysprogrammet

Rådet för integration i arbetslivet

Rådet för Integration i Arbetslivet har tagit fram en webbaserad utbildning som bygger på den prisbelönta filmen "Scener ur ett Arbetsliv". Webbutbildningen är framtagen för att alla ska kunna arbeta praktiskt med att förebygga och motverka etniska trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen.

Scener ur ett arbetsliv

Krus webbutbildningar

De webbutbildningar som f.d Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten)utvecklade förvaltas nu av Uppsala universitet.

Krus webbutbildningar

Stö­d för che­fsu­tve­ckl­ing

Vi har tagit fram ett antal powerpoint-presentationer som ska kunna användas i myndigheternas egna arbete med att utveckla och introducera chefer i olika arbetsgivarfrågor. Modulerna finns att ladda ner på Arbetsgivarverkets medlemssida (endast för medlemmar).