Särregler för statligt anställda

För statligt anställda finns vissa särregler i lagstiftningen som gäller under en utlandsstationering.

Enligt inkomstskattelagen är den som är bosatt i Sverige obegränsat skattskyldig för alla inkomster intjänade i Sverige eller i annat land. Enligt folkbokföringslagen är statligt utsända fortsatt folkbokförda (bosatta) i Sverige under hela utlandsstationeringen. Enligt socialförsäkringsbalken ska den som sänts ut till ett annat land av en statlig arbetsgivare anses vara bosatt i Sverige.

På följande sidor hittar du en sammanställning av de regler som gäller för statligt anställda under utlandsstationering.

Kon­tak­t

Kontakta oss gärna om du har frågor om utlandstjänstgöring för statligt anställda:

Dan Hultgren
Tel: 08-700 14 07