För dig som är ny medlem i medlemsorganisationen

Välkommen till medlemsorganisationen Arbetsgivarverket och till vår webbplats!

På de här sidorna har vi samlat information som vi tror är användbar för dig som är ny medlem i medlemsorganisationen och förhoppningen är att den ska ge dig en bra start i din roll som medlemsföretsrädare.

Kort om rollen som medlemsföreträdare

Som medlemsföreträdare förväntas du driva arbetsgivarpolitiska frågor inom den egna myndigheten och du har god kunskap om de lagar, avtal och regler som vi har att förhålla oss till inom den statliga sektorn och arbetar för att den egna myndigheten efterföljer dessa.

I rollen som medlemsföreträdare agerar du i nära kontakt med den egna myndighetschefen och involverar myndighetens ledning i frågor som rör den statliga arbetsgivarpolitiken. Du initierar och uppmärksammar frågor från den egna myndigheten. På så sätt har myndigheterna en stor påverkansmöjlighet på vilka arbetsgivarpolitiska frågor som Arbetsgivarverket ska driva.

Läs mer om roller och ansvar

Våra rådgivare

Varje medlem har en ansvarig rådgivare på Arbetsgivarverket. Rådgivaren ger råd och stöd till medlemsföreträdare och generaldirektör/motsvarande. Vid behov samverkar rådgivaren också med Arbetsgivarverkets övriga experter.

Vanliga frågor som våra rådgivare besvarar handlar till exempel om kompetensväxling, rekrytering, utveckling och avveckling av personal, pensioner, arbetsmiljö, resultatlöner, otillåtna stridsåtgärder, diskrimineringsfrågor, avtalstolkning och lönestatistik.

Läs mer om roller och ansvar

Kort om Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är en myndighet och central arbetsgivarorganisation på det statliga förhandlingsområdet. Regeringen har delegerat det arbetsgivarpolitiska ansvaret till myndighetscheferna och Arbetsgivarverket. Kärnverksamheten utgörs av avtalsförhandlingar, råd och stöd till dig som medlem samt att skapa en plattform för samverkan mellan de statliga arbetsgivarna. Arbetsgivarverket är medlemmarnas forum och verktyg för att utveckla arbetsgivarpolitiken och för att sluta kollektivavtal för de cirka 250 000 anställda. Genom samverkan mellan Arbetsgivarverkets medlemmar utvecklas den statliga arbetsgivarpolitiken.

Arbetsgivarverkets webbplats

På Arbetsgivarverkets webbplats finns bland annat avtal och skrifter, nyheter, fakta om staten och sökmotorn Jobba statligt. Som inloggad medlem får du också tillgång till bland annat Arbetsgivarguiden som innehåller stöd och råd för dig som arbetsgivare.

Läs mer om inloggning till webbplatsen.

Tre medlemsråd blir två

Förändringen genomförs 1 september 2017. Beslut har fattats av Arbetsgivarverkets styrelse utifrån resultatet av den utvärdering strukturen som genomfördes under hösten 2016.

Hit­ta til­l oss

Adress Arbetsgivarverket,
Box 3267, 103 65 Stockholm
Besöksadress Sveavägen 44
Närmaste tunnelbana Hötorget
Öppettider måndag-fredag 08.00-16.00 (lunchstängt 11.30-12.30)