Strategiska projekt

Ett led i att tillsammans utveckla och kraftsamla kring den statliga arbetsgivarpolitiken är strategin för de statliga arbetsgivarna. Genom att vi som statliga arbetsgivare ställer oss bakom strategin åtar vi oss också att gemensamt arbeta mot dess intentioner.

Under våren 2016 har ett antal strategiska projekt startats med utgångspunkt i den arbetsgivarpolitiska strategins målbilder. Här har vi skapat en gemensam samlingssida för de olika projekten. Klicka på respektive ruta nedan för att bland annat ta del av fakta och aktuella händelser, hitta kontaktuppgifter och hålla dig uppdaterad om de olika projekten.