Frågor & svar

Här har vi sammanställt några vanliga frågor och svar om den nya strategin. Hittar du inte svaret på din fråga här - kontakta oss gärna.

Varför behöver vi en gemensam strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken?

Svar: Arbetsgivarpolitiken är ett viktigt instrument för att skapa effektiva verksamheter och den arbetsgivarpolitiska delegeringen ger oss en stor frihet att utveckla den. Med friheten följer ett stort ansvar; att hitta lösningar som bygger på en väl utvecklad arbetsgivarpolitisk samverkan. Strategin är utgångspunkt för vårt gemensamma agerande, genom en framsynt arbetsgivarsamverkan gör vi det möjligt att påverka våra verksamheters utveckling.

Hur kan jag som medlemsföreträdare komma i kontakt med Arbetsgivarverkets kansli och föra fram synpunkter?

Svar: Arbetsgivarsamverkan utgår från att alla medlemmar är delaktiga i dialogen kring våra gemensamma strategier. Dialog förs med medlemmarnas kontaktpersoner genom våra ordinarie möten i sektorer och delegationer och genom olika seminarier och workshoppar. Med medlemmarnas högsta chefer för vi dialog exempelvis genom det årliga Arbetsgivarkollegiet och genom frukostmöten. Du som är medlems högsta chef eller kontaktperson kan utöver detta kontakta oss via din rådgivare.

Jag vill vara med och jobba med de olika aktiviteterna - hur gör jag?

Svar: Om du är kontaktperson eller medlems högsta chef kan du vända dig till din rådgivare på Arbetsgivarverket. Om du är chef eller medarbetare ska du vända dig till den person i din organisation som är Arbetsgivarverkets kontaktperson.

Här kan du se vem som är din rådgivare.

Jag behöver hjälp att förankra och implementera strategin på min organisation - kan jag få hjälp med det?

Svar: Om du är kontaktperson eller medlems högsta chef kan du vända dig till din rådgivare på Arbetsgivarverket för en dialog vilket slags stöd ni kan behöva. Bland annat kan rådgivaren, tillsammans med representant från Arbetsgivarverkets ledningsgrupp, besöka er ledningsgrupp.

Hittar du inte svaret på din fråga här - se kontaktuppgifter här.