Skrifter & bakgrundsmaterial

Här har vi samlat material som du kan använda i arbetet med strategin.

Arbetsgivarpolitiska strategin - dokumentation

Skrifter

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014 - strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Bakgrundsmaterial

Översiktsbild över samtliga prioriteringar, strategier och gemensamma åtaganden

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen inom staten