Analyskraft

Analyskraft är det nya digitala verktyget för att kunna göra lokala löneanalyser. Verktyget lanseras i oktober 2017. Fram till dess pågår ett intensivt utvecklingsarbete.

Arbetsgivarverket har utvecklat ett nytt digitalt verktyg för löneanalys som vi kallar Analyskraft. Som medlem i Arbetsgivarverket kommer du att kunna använda det för att göra lokal löneanalys. Verktyget är avsett att användas till exempel i samband med lokal lönerevision och i arbetet med att undvika osakliga löneskillnader.