Susanne Idivuoma, Sametinget

Susanne Idivuoma, Sametinget

Titel: Kulturhandläggare
Utbildning: Museologiprogrammet, fil.kand. i etnologi och historia, kurser i organisation, ledarskap och språk
Tidigare arbeten: kulturhandläggare på kommun, samisk forskningsarkivarie, etnolog

Berätta lite om ditt jobb.

– Jag arbetar som en av två kulturhandläggare på Sametinget, som bland annat har i uppdrag att verka för en stark samisk kultur. Sametinget fördelar sammanlagt 20 miljoner kronor per år i bidrag till samisk kultur, bland annat till konst, media och idrott. Jag tar emot ansökningar och verkställer beslut om bidragen. Jag är också sekreterare och föredragande i kulturfrågor åt de folkvalda politikerna i Sametinget.

Man kan säga att jag är en kulturintresserad byråkrat.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Det är viktigt att ha bra koll på och erfarenhet av samisk kultur. Samtidigt behöver man kunna förvaltningsbiten så att man gör rätt vid handläggningen. Man måste vara saklig och korrekt och behandla alla ansökningar lika.

Vad är roligast i jobbet?

– Det är roligt att få bidra till att stärka den samiska kulturen. Jag gillar också handläggardelen av jobbet. Jag tycker om att arbeta systematiskt och organiserat, man kan säga att jag är en kulturintresserad byråkrat!

Vilka utmaningar ser du?

– Jobbet ställer krav på ständig anpassning till nya och förändrade lagar, förordningar och andra styrdokument. Det är också spännande att följa med i vad som händer. Nyligen har det till exempel kommit en ny UNESCO-konvention om materiella kulturarv, som vi måste förhålla oss till. Det är kul att implementera sådana saker i arbetet.

Hur hamnade du på ditt nuvarande jobb?

– Jag har alltid varit intresserad av och hållit på med kultur och det gjorde att jag utbildade mig inom kulturområdet. Men jag tycker också det är roligt med förvaltningsfrågor. Mitt arbete innehåller bägge delarna och det gör att jag känner att jag hamnat rätt.

Hur ser du på att jobba inom staten, på medborgarnas uppdrag?

– Det är utvecklande att vara med i ett stort sammanhang, som staten är. Hela statsförvaltningen hänger ju ihop och tillsammans utför vi ett lagarbete. Det skapar en samhörighetskänsla som jag känner som statsanställd. Förmånerna man har som anställd i staten är också bra.

I mitt arbete med att stärka samisk kultur känner jag att jag är kugge i hjulet som ger service till medborgarna.

Vad sysslar du med om fem–tio år?

– Jag kommer säkert att arbeta kvar på Sametinget och i staten ett bra tag framöver. Jag har lite kvar på min förvaltningsutbildning innan examen, och den har jag också tänkt slutföra.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Här i Kiruna finns fina förutsättningar om man, som jag, gillar friluftsliv. Jag tycker till exempel om skidåkning, att paddla kajak, fjällvandra och plocka bär.

Fakta om Sametinget

  • Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament, med det övergripande uppdraget att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige. Sametinget finns i Kiruna, Tärnaby, Jokkmokk och Östersund.