Patricia Fjellgren, Sametinget

Titel: Språkkonsulent
Utbildning: Fil. mag. med samiska som huvudämne
Tidigare arbeten: Bl.a. med teater

Berätta lite om ditt arbete.

– Jag leder ett projekt för att revitalisera – stärka – de samiska språken. I projektet testas en metod för att levandegöra det talade språket, som innebär att en grupp studenter som läser samiska vid Umeå universitet får mentorer – personer som har sydsamiska som modersmål – och tillsammans med dem får möjlighet att använda sydsamiska som talspråk i olika sammanhang. Det är ett pilotprojekt och faller metoden väl ut kommer den att användas även på de andra samiska språken och övriga minoritetsspråk i Sverige.

Jag vet vilken styrka det ger att kunna tala och uttrycka sig på sitt modersmål.

Vad är roligast i ditt jobb?

– Det är belönande att se glädjen hos dem som deltar i projektet när de får använda sydsamiskan, att se hur språket riktigt bubblar fram när de talar. Det blir tydligt hur mycket språk betyder för människor, hur det stärker identiteten och gemenskapen hos dem som talar språket.

Vilka utmaningar stöter du på?

– Många med sydsamiska som modersmål är idag äldre personer och vissa har varit tvungna att tacka nej till att bli mentorer i projektet på grund av sin ålder. Många gånger tillhör de den sista generationen med sydsamiska som modersmål, vilket gör att det är bråttom om språket ska kunna leva vidare. Och språk tar tid att lära – tyvärr är det inte som i filmen Matrix, där man kan tanka över kunskap snabbt med hjälp av ett datachip.

Varför sökte du dig till det här jobbet?

– Jag har själv "tagit tillbaka" samiskan i vuxen ålder och talar idag både nord- och sydsamiska. Därför vet jag vilken styrka det ger att kunna prata och uttrycka sig på sitt modersmål. Det gör att jag brinner hemskt mycket för revitalisering av samiskan, att "boosta upp" språket och ge det nya vingar.

Vilken betydelse har det för dig att jobba inom staten?

– Att jobbet är statligt har inte spelat någon roll för mitt yrkesval, utan det är istället mitt intresse för de samiska språken som styrt. Men en viktig faktor är förstås att det inom staten finns resurser att utföra det arbete som jag och mina kollegor håller på med.

Vad gör du om fem-tio år?

– Jag vet faktiskt inte. Förhoppningsvis kommer jag fortsätta jobba med språk!

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag lagar mat och springer, gillar loppisar, att se på film, dansa och umgås med vänner. Jag ligger gärna och lyssnar på musik, eller njuter av en kopp morgonkaffe.

Fakta om Sametinget

  • Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament, med det övergripande uppdraget att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige. Sametinget finns i Kiruna, Östersund, Jokkmokk och Tärnaby.