Foto: Olof Borgeke, Länsstyrelsen i Skåne län

Olof Borgeke, Länsstyrelsen i Skåne län

Titel: Personalhandläggare
Utbildning: Personal- och arbetslivsprogrammet vid Lunds universitet
Tidigare arbeten: Bl.a. lärare

Berätta lite om ditt jobb

– Jag arbetar med rekrytering på personalenheten här på Länsstyrelsen i Skåne län. I mitt arbeta ingår hela kedjan från att ta fram kravprofiler inför rekryteringar, till annonsering, intervjuer och introduktion av nyanställda.

Här jobbar bland annat agronomer, biologer, socionomer och jurister.

Vad är roligast i ditt arbete?

– Vi har en väldig spännvidd i verksamheten inom länsstyrelsen, vilket är roligt. Här jobbar en mängd yrkeskategorier, bland annat biologer, agronomer, socionomer och jurister. Bredden gör att vi deltar i samhällsutvecklingen på bred front och det gör länsstyrelsen till en spännande arbetsplats.

Vilka utmaningar ställs du inför?

– Det finns alltid en utmaning i att se till att de kravprofiler vi tar fram inför en rekrytering verkligen motsvarar behoven i verksamheten. Vi ska inte diskvalificera sökande som har den rätta kompetensen, men skaffat den på ett okonventionellt sätt. Det finns kanske fler vägar till att bli en bra miljöhandläggare än den via ett svenskt universitet, till exempel. Min roll är ofta att fungera som bollplank till den chef som har detaljkunskaperna om det specifika arbetsområdet vi ska rekrytera till.

Varför sökte du dig till länsstyrelsen?

– Jag sökte mig till den offentliga sektorn eftersom jag trodde att det skulle passa mig. Att det sedan blev just länsstyrelsen, och inte någon annan offentlig verksamhet, var mer en slump. Att jobba för samhället i stort är både hedrande och en sporre för att göra ett bra jobb.

Vad är bra med att jobba på länsstyrelsen?

– Jobbet på länsstyrelsen är mitt första efter utbildningen till personalvetare och jag upplever att jag får väldigt goda utvecklingsmöjligheter här, framför allt genom bra kollegor och att jag får möjlighet att pröva på flera olika delar inom personalområdet. Det är en bra atmosfär att växa i.

Vad tror du är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Det är viktigt att ha en vilja att omfamna framtiden och inte glömma bort att vi arbetar för samhällets bästa. Som offentligt anställd måste man hela tiden ha det i bakhuvudet och ha en servicekänsla gentemot allmänheten.

Vad gör du om fem–tio år?

– Förhoppningsvis är jag en grym personalare vid det laget! Jag vill vara kvar inom det offentliga och skulle inte ha något emot att jobba på till exempel Regeringskansliet eller varför inte Svenska institutet.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Två gånger i veckan är jag fotbollstränare för ett gäng tonåringar. Annars gillar jag att umgås med vänner och går gärna på teater.

Fakta om länsstyrelsen

  • Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet. Uppdraget är att arbeta för utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand, alltså en hållbar utveckling i länet.
    Rollen som samordnare och utvecklare i länet är viktig. Bland Länsstyrelsens verksamhetsområden finns djurskydd, regional tillväxt, företagsstöd, hållbar samhällsplanering, energi och klimat, kulturmiljö, skydd mot olyckor och krisberedskap, naturvård, miljöskydd, lantbruk, landsbygdsutveckling, jämställdhet och integration. Länsstyrelsen i Skåne län har cirka 500 anställda och har huvudkontor i Malmö och Kristianstad.