Foto: Martin Klaar, Kriminalvården

Martin Klaar, Kriminalvården

Titel: Kriminalvårdsinspektör / enhetschef
Utbildning: Socionom
Tidigare arbeten: Andra befattningar inom Kriminalvården och undersköterska

Berätta lite om ditt jobb!

– Jag jobbar som enhetschef för två enheter på Kumlaanstalten. Den ena är en klientenhet med 60 intagna personer. Den andra enheten är ett kloster, där idén är att erbjuda de intagna en plats att dra sig undan vardagslivet i fängelset, för att istället lyssna inåt och möta sig själv på djupet. I rollen som chef leder jag personalen och har ekonomi- och verksamhetsansvar där rättssäkerheten är en hörnsten.

Jag hoppas kunna fortsätta utvecklas, även längre fram i arbetslivet, och det tror jag att jag har goda möjligheter till inom Kriminalvården.

Vad upplever du som roligast i ditt arbete?

– Det är att utföra vårt uppdrag på bästa möjliga sätt. Arbetet är väldigt omväxlande och bjuder på flera utmaningar. Man kan säga att ingen dag är den andra lik. Det är också roligt att vara del av det samhällsuppdrag som Kriminalvården har.

Vilka är de största utmaningarna du ställs inför i verksamheten?

– För det första handlar det om att se, bekräfta och utveckla mina medarbetare. Att lyckas med det är en viktig del i ledarskapet som chef, liksom att arbeta för en bra arbetsmiljö. Kumlaanstalten har landets högsta säkerhetsklassning och det är viktigt att våra medarbetare kan känna trygghet i sitt dagliga arbete.

För det andra erbjuder de ekonomiska ramarna vi arbetar inom en utmaning, som bland annat innebär att effektivisera utan att det påverkar verksamheten negativt.

Den tredje utmaningen gäller de speciella förutsättningar som kommer av att de intagna klienterna på Kumlaanstalten har begått grova brott och avtjänar långa straff. Det kräver mycket arbete att återpassa dessa personer till ett liv i samhället. Det är också viktigt att vi som personal upprätthåller vårt professionella förhållningssätt till klienterna som finns på anstalten under lång tid.

Vad ledde till att du började inom Kriminalvården?

– När jag pluggade till socionom arbetade jag som lekmannaövervakare och fick kontakt med personer inom kriminalvården. Vid ett tillfälle blev jag uppringd av en person jag träffat som hastigast – det hade uppstått en lucka i ett lag för drakbåtsrodd, som man skulle ställa upp i på arbetsplatsen. Jag deltog i drakbåtstävlingen och det bidrog till att jag fick praktikplats och senare arbete inom frivården. Jag var intresserad av att se mer av Kriminalvården och fick möjlighet att arbeta både som handläggare på Hinsebergsanstalten och på Kriminalvårdens huvudkontor med utveckling av vårt klientadministrativa system.

En decemberdag 2005 blev jag tillfrågad om att ansvara för att starta en ny enhet för rekrytering och utbildning. Jag fick börja från scratch och det blev en otrolig resa! 2009 sökte jag och blev jag antagen till Chefsbanken, ett program för chefsutveckling inom Kriminalvården. Jag fick då en utvecklingsplan där ett delmål var att skaffa mig erfarenhet av klientverksamhet, vilket gjorde att jag hamnade vid Kumlaanstalten. En annan utmaning som nu väntar är att ansvara för en av Kriminalvårdens chefsutbildningar.

Totalt har jag arbetat snart elva år inom Kriminalvården och jag tycker att min resa visar på de goda utvecklingsmöjligheterna inom organisationen.

Hur se du på att arbeta inom staten?

– För mig som anställd står staten för trygghet. Jag arbetar i en skattefinansierad verksamhet med ett samhällsuppdrag som måste finnas oavsett konjunktursvängningar. Jag känner stolthet över att arbeta inom Kriminalvården, tillsammans med medarbetare som vill utföra vårt viktiga uppdrag.

Hade du några fördomar mot att arbeta statligt innan du själv blev statsanställd?

– Nej, det kan jag inte säga. Jag kände mest en nyfikenhet på Kriminalvården som arbetsplats och även på den offentliga sektorn som helhet.

Hur ser ditt yrkesliv ut om fem-tio år?

– Jag tror att jag kommer att arbeta kvar inom staten, och hoppas att det blir inom Kriminalvården. Men vem vet, det kan också bli på någon annan myndighet. Jag utesluter inte heller näringslivet om rätt fråga kommer... Hur som helst hoppas jag kunna fortsätta utvecklas, även längre fram i arbetslivet, och det tror jag att jag har goda möjligheter till inom Kriminalvården.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag vill ge så mycket tid som möjligt till mina barn och min fru. Jag tycker också om att påta i trädgården, att springa och umgås med vänner och bekanta.

Fakta om Kriminalvården

  • Kriminalvårdens uppdrag är att genom frivård och fängelser verkställa de påföljder som domstolarna dömer ut, att driva häkten och utföra transporter samt genomföra personutredningar i brottmål. Man har också ett uppdrag att förebygga återfall i brott. Kriminalvården har drygt niotusen medarbetare uppdelade på sex regioner, en transporttjänst och ett huvudkontor, som finns i Norrköping. I verksamheten ingår 52 fängelser, 31 häkten och 34 frivårdskontor.