Margareta Svenning

Margareta Svenning, Länsstyrelsen i Skåne län

Titel: Naturvårdsjurist
Utbildning: Doktor i miljörätt
Tidigare arbeten: Akademisk karriär, arbete på advokatbyrå, internationellt arbete

Berätta lite om ditt arbete.

– Jag är förvaltningsjurist med tillsyn över tillämpningen av Miljöbalken. Det kan till exempel. handla om mark- och exploateringsärenden, avfallsfrågor eller strandskydd. Jag är processförande jurist, vilket innebär att jag driver miljömål i domstol. Jag har en bakgrund som doktor i miljörätt och sysslar även med pedagogik, som till exempel utbildning av miljöinspektörer. Just nu är jag utlånad av Länsstyrelsen till Naturvårdsverket för att leda en utredning om allemansrättens framtid.

Som statsanställd måste du slå vakt om din integritet och vara vaksam för osynliga jävssituationer.

Vad är roligast i ditt arbete?

– Jag brinner för det pedagogiska, bland annat utbildningar i tillämpningen av Sveriges nationella miljömål. En annan rolig del av min verksamhet är att jag skriver böcker och inte sällan debattartiklar. Jag tycker om att vara i hetluften, all publicitet är bra publicitet, brukar jag säga.

Vilka är de största utmaningarna du ställs inför?

– Jag skulle säga att det är att göra miljöfrågor synliga. Att berätta om miljöfrågor på ett pedagogiskt sätt i dialogen med företag, och att lyfta upp miljöfrågorna på agendan.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Mod är en viktig egenskap – att våga bli ifrågasatt externt, men också internt i organisationen. Och att bottna i en bred erfarenhet från miljörättsområdet.

Hur ser på du att arbeta i staten, i medborgarnas tjänst?

– Jag har valt den statliga sektorn eftersom jag vill arbete för det allmännas bästa, försvara allmänintresset. Sedan behöver man inte bli en grå statstjänsteman bara för att man jobbar inom staten utan kan kosta på sig att också vara en rolig prick!

Hur hamnade du på Länsstyrelsen?

– Jag gillar när det är mycket fart och fläkt. Här har jag en fri roll som bland annat medför att jag ibland blir utlånad till andra myndigheter. Skåne är också en intressant region där det sker mycket miljöarbete.

Vad hade du för bild av att arbeta statligt innan du själv blev statsanställd?

– Då jag kom från den akademiska världen ville jag få möjlighet att jobba mer "hands on". Min bild var att det fanns en stark myndighetskultur i staten. Jag har blivit förvånad över det informella spel som ofta äger rum vid ärendehandläggning. Som statsanställd måste du slå vakt om din integritet och vara vaksam för osynliga jävssituationer.

Vad gör du om fem–tio år?

– Det kan vara vad som helst – jag stannar aldrig för länge på samma plats. Säkert kommer jag att arbeta med något inom offentlig sektor, men inte samma sak som nu.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag ägnar tid åt familj och träning och reser gärna. Jag skriver också böcker, bland annat om miljötillsyn.

Fakta om länsstyrelsen i Skåne län

  • Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet. Uppdraget är att arbeta för utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand, alltså en hållbar utveckling i länet. Rollen som samordnare och utvecklare i länet är viktig. Bland Länsstyrelsens verksamhetsområden finns djurskydd, regional tillväxt, företagsstöd, hållbar samhällsplanering, energi och klimat, kulturmiljö, skydd mot olyckor och krisberedskap, naturvård, miljöskydd, lantbruk, landsbygdsutveckling, jämställdhet och integration. Länsstyrelsen i Skåne län har cirka 500 anställda och har huvudkontor i Malmö och Kristianstad.