Foto: Madelene Falk, Trafikverket

Madelene Falk, Trafikverket

Titel: Avdelningschef
Utbildning: Civilingenjör inom industriell ekonomi
Tidigare arbeten: Bland annat trainee-program på Trafikverket

Berätta lite om ditt arbete.

– Jag arbetar som chef för drygt 30 personer på en avdelning med ansvar för att planera underhåll av väg och järnväg. Avdelningen är relativt ny och integrerar underhållsplanering och analys från de gamla myndigheterna Vägverket och Banverket, som för några år sedan ombildades till Trafikverket.

Trafikverkets trainee-program erbjöd det mest flexibla och intressanta upplägget.

Vad är roligast i ditt jobb?

– Jobbet är väldigt varierande. Ena dagen kan jag till exempel stå på en mässa för att nästa sitta med i en styrgrupp för något projekt. Infrastruktur är något som engagerar gemene man, vilket är roligt. Trafikverket är en arbetsplats med högt i tak och en lyhörd organisation, man tar vara på idéer och på medarbetarnas kapacitet. Man söker också ständigt nya metoder att effektivisera organisation och arbetssätt. Jag har själv varit delaktig i att designa den organisation jag nu arbetar i och det är spännande att få den att fungera på ett smart sätt.

Vilka är de största utmaningarna du ställs inför i ditt arbete?

– Det är utmanande att koordinera nationell stordrift med vad som krävs av infrastrukturen på ett regionalt plan. Man måste ta hänsyn till många intressen när verksamheten planeras, från direktiv från departement till önskemål från dem som ska färdas på våra vägar och järnvägar. Det är spännande. En annan utmaning gäller att utveckla gemensamma och trafikslagsövergripande analysmetoder. Med hjälp av dessa metoder kan vi bättre prioritera och beskriva effekterna av våra underhållsåtgärder, där vi ständigt ställs inför ökade krav.

Vad var det som lockade dig till Trafikverket?

– Jag började på myndigheten som trainee och valde Trafikverket i konkurrens med flera privata alternativ. Anledningen var att Trafikverkets traineeprogram erbjöd det mest flexibla och intressanta upplägget, där jag både fick möjlighet att sitta med i ledningsgruppens möten och ha praktikblock i många olika delar av organisationen liksom ute hos de entreprenörer som Trafikverket anlitar för det praktiska underhållet av väg och järnväg. Jag fick se hela kedjan från beställning till utförande.

Min bild av statliga arbetsplatser som lite grå och tråkiga fick jag revidera redan under anställningsintervjun. Jag blev positivt överraskad av det engagemang och driv jag såg hos medarbetarna här.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Som ny i min chefsroll är det viktigt att vara lyhörd och ta tillvara den kompetens som finns i organisationen. Det är också viktigt att vara drivande och ta tag i utvecklingsmöjligheter då de dyker upp, att inte tveka inför att ta initiativ.

Hur ser du på att arbeta statligt, i medborgarnas tjänst?

– Det är spännande att se resultatet av infrastrukturarbete – det gör samhällsnytta på ett väldigt konkret sätt, som är viktig för många. Underhåller vi inte järnvägsspåren så kommer inte tågen fram! Vi har ett ansvar för att infrastrukturen ska fungera i hela landet, från landsbygd till storstad.

Vad gör du om fem–tio år?

– Då har jag nog bytt tjänst några gånger men kan mycket väl tänka mig att vara kvar inom Trafikverket. Jag vill fortsätta jobba med ledarskaps- och underhållsfrågor för att få ihop det regionala och nationella pusslet så effektivt som möjligt.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Jag umgås så mycket som möjligt med familj, vänner och sambo. Sedan tränar jag gärna – just nu har jag träningsvärk efter ett spinningpass.

Fakta om Trafikverket

  • Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjö- och luftfart. Man ansvarar också för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket verkar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik. Trafikverket har cirka 6 300 tillsvidareanställda och en verksamhetsvolym på cirka 50 miljarder kronor per år. Trafikverket finns på flera orter i landet och har huvudkontor i Borlänge.