Foto: Hans Nilsson, Institutet för rymdfysik

Hans Nilsson, Institutet för rymdfysik (IRF)

Titel: Forskare (senior scientist), fysiker
Utbildning: Civilingenjör, forskarutbildning
Tidigare arbeten: Bl.a. doktorand

Berätta lite om ditt arbete.

– Som forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF), arbetar jag med forskning om den så kallade nära rymden. Med det menas vår egen planet Jorden, Mars, Venus och andra planeter i vårt solsystem, men också kometer. Mycket av mitt arbete bygger på analys av data som samlas in från rymden, till exempel med hjälp av radar eller från rymdsonder. Jag har mycket internationella kontakter med andra forskare runt om i världen och handleder även doktorandstudenter.

I mitt arbete ingår att vara med och placera ut stationer för rymdmätningar. Förutsättningarna för sådana mätningar är bäst i arktiska områden och jag har därför gjort resor till bland annat Svalbard, Grönland och Antarktis.

Jag har gjort resor till bland annat Svalbard, Grönland och Antarktis.

Vad är roligast?

– En viktig drivkraft för mig som forskare är att upptäcka nya saker, få svar på frågor och leda utvecklingen framåt. Det är också roligt att verka i en internationell forskarmiljö.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– När man väljer sina forskningsområden är det viktigt att veta vad som redan är gjort och vad som är värt att göra – vad som leder framåt. Det är något man lär sig av erfarenhet. Man har nytta av ett intresse för och en fallenhet för dataanalys. Jag tycker också det är avgörande att få möjlighet att vidareutveckla sin kompetens.

Vilka utmaningar stöter du på i ditt jobb?

– Många projekt inom rymdforskning löper under väldigt lång tid – det kan handla om tiotals år. Då gäller det att det finns kontinuitet och bra överlämningar, om personerna som startade projektet till exempel hinner gå i pension under projektets gång.

Att vara duktig på att kommunicera sina resultat har också en stor del i att bli framgångsrik som forskare.

Hur kom det sig att du hamnade på ditt nuvarande arbete?

– När jag var klar med min utbildning till civilingenjör blev jag uppmuntrad av min handledare under ex-jobbet att doktorera. Jag sökte då en fyraårig doktorandtjänst här på IRF, och hade inga planer på att bli kvar i Kiruna efter det. Men jag trivdes och fick möjlighet att fortsätta efter min doktorsexamen, och i år firar jag tjugoårsjubileum här!

Vilken roll spelar det för dig att jobba inom staten?

– Jag har alltid haft en positiv grundsyn på staten som arbetsgivare. Inom staten är en viktig drivkraft att ge skattebetalarna valuta för pengarna när vi väljer vilka forskningsprojekt vi ska ägna oss åt. Eftersom vi inte är vinstdrivande på samma sätt som privata aktörer, har vi inte möjlighet expandera verksamheten genom investeringar.

Hur ser ditt yrkesliv ut om fem–tio år?

– Troligen kommer det att vara sig ganska likt, men som senior forskare får man gradvis en mer ledande roll. Många externa faktorer, som finansiering, spelar förstås in för vilka forskningsprojekt jag kommer att ägna mig åt. Men min tid här på IRF har visat att det är sannolikt att det alltid dyker upp nya spännande saker.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Fotografering är en stor hobby för mig, gärna i naturen. Jag gillar också andra sorters friluftsliv och att träna och hålla mig i form, vilket jag har goda möjligheter till genom jobbet.

Fakta om IRF

  • IRF är ett statligt forskningsinstitut med cirka 100 medarbetare. Huvuduppgiften är grundforskning, utbildning och tillhörande observationsaktiveteter inom rymdfisk, rymdteknologi, och atmosfärfysik. IRF har anställda i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund. Huvudkontoret ligger i Kiruna.